VaardighedenCapaciteiten


Als je bij mensen naar hun capaciteiten vraagt, dan krijg je meestal een opsomming van de opleidingen die ze gevolgd hebben. Je kunt echter veel meer dan je op school geleerd hebt.


Het is van belang dat je zicht hebt op de capaciteiten die je bezit. Zowel privé als voor je werk is het zinvol te weten over welke capaciteiten je beschikt en dus kan inzetten om bijvoorbeeld een probleem op te lossen.


Communicatie


Een vaardigheid, die zowel privé als zakelijk telt, is de manier waarop je communiceert.


Ben je in staat om duidelijk onder woorden te brengen wat je wenst, wat je denkt, waarom je tegen iets bent. Door ervaringen die je opdoet, leer je welke vorm van communicatie bij je past.


Een mens is een sociaal wezen en kan tegenwoordig over diverse communicatiemiddelen, zoals Facebook, Twitter en Linkedin, beschikken.


Het is dan wel zaak te weten hoe je ze gebruikt en waarvoor ze geëigend zijn. Bij onbegrip en misbruik kunnen er vervelende gevolgen plaatsvinden.

Robert Greene:
"De toekomst behoort aan hen die meerdere vaardigheden leren en die op een creatieve manier weten te combineren."


Werk


Naast een vaardigheid als goed kunnen communiceren wordt er in het werkleven veel waarde toegekend aan flexibiliteit.


In hoeverre functioneer je soepel of ben je star? Ben je alleen goed om één activiteit te doen, of ben je juist breed inzetbaar? M.a.w. krijg en neem ik de kans om mijn vaardigheden in te zetten?


Ook in motivatie is men in het bedrijfsleven geïnteresseerd. Handel je ook van uit je eigen motivatie en kun je andere motiveren. Vooral voor leidinggevenden behoort motivatie tot een kernwaarde.


Doorzetter


Je zult, als het goed is, ervaringen hebben opgedaan die hebben aangetoond hoe je met tegenslag of problemen omgaat.

Daarbij heb je kunnen constateren of je een doorzetter bent,

of dat je bijvoorbeeld snel gestrest raakt. Die wetenschap is voor je toekomst belangrijk.


De meeste vaardigheden kun je aanleren, dat betekent dan ook dat je ze kunt afleren. Hiermee zijn wij mensen continu bezig. De ene keer succesvoller dan de andere keer. Dat hierbij zelfkennis wordt gevraagd, spreekt voor zich.


Accepteren


Je zelfkennis laat zien dat je niet over bepaalde vaardigheden beschikt. Dat kan voor jou aanleiding zijn om je daarmee bezig te houden.


Zo kun je ook ontdekken dat er vaardigheden zijn die je, ondanks oefening, maar niet leert beheersen. Dan is acceptatie normaal. Je hebt het geprobeerd en je blijkt daar niet voor in de wieg gelegd te zijn.


Het is zinvoller om de vaardigheden die je daadwerkelijk beheerst te gaan uitbouwen, zodat je er nog meer plezier aan beleeft. Door een positieve benadering leer je sneller.


Tot slot


Op het internet kun je terecht om uit te zoeken welke vaardigheden tegenwoordig in het bedrijfsleven worden gevraagd.


Je kunt zelfs testen maken om te ontdekken welke vaardigheden je bezit. Je kunt zo achterhalen welke beroepen geschikt zijn voor de vaardigheden die jij bezit.


Terug naar boven
Je bevindt je op de site:


Pensatore sites


Angst:Burn-out:Coachen:Ontspannen:Stress:Zelfkennis:Zelfvertrouwen:Interessante sites: